• Només online

Taller de Direcció de Cinema

59,05 €
dissabte, 09/11/2019 10:00h Tarragona (Tarragona) Cooperativa Obrera + 16 anys

Dissabtes de 10.00h a 12.30h

09/16/23/30 Novembre + 07/14 Desembre

Duració: 15hores

Professor: David Aymerich

15-20 Pax

Els dos Tallers es centraran en obrir i fer més assequible la cultura cinematogràfica a la ciutat de Tarragona donat que no hi ha cap centre ni activitat en l’actualitat que ofereixi cap activitat relacionada amb aquesta professió i art des de casos pràctics i professionals.

A partir de 16 anys. Els tallers realitzats no tenen un grup d’edat establert, ja que en gran mesura són tallers de desenvolupament de coneixements teòrics i pràctics a títol individual.

Tanmateix, aquelles persones amb certs coneixements del sector o que ja coneixen el llenguatge cinematogràfic i del guió trobaran que potser tenen un nivell superior al que s’imparteix en els tallers proposats.

El professor serà David Aymerich i col·laboradors (pendents de confirmació).

En David Aymerich impartirà els tallers de Guió i Direcció de Cinema al llarg de les 10 setmanes que dura la totalitat de l’activitat i, de forma recurrent, comptarà amb el suport i la participació setmanal de diferents professionals territorials del sector per dotar de nous punts de vista i experiències laborals els coneixements impartits.

Els tallers són eminentment pràctics i, en gran mesura, tot i treballar de forma individual cada projecte, sempre hi ha un treball de recerca i exposició d’idees que és constant i es realitza de forma molt dinàmica en grup.

Duració: 6 setmanes *continuació de l’anterior curs optativa

– 9 de novembre: La preproducció: El llenguatge audiovisual, el guió i la memòria de direcció.

– 16 de novembre: Els departaments principals: La direcció de fotografia, so, art i música.

– 23 de novembre: L’script i l’equip de direcció en una pel·lícula.

– 30 de novembre: La direcció d’actors.

– 7 de desembre:El rodatge de la pel·lícula. Pla de rodatge i documents de direcció.

– 14 de desembre: El muntatge audiovisual i la postproducció.

Quantitat