• Només online

Taller de guió de cinema i TV

37,10 €
dissabte, 12/10/2019 10:00h Tarragona (Tarragona) Cooperativa Obrera +16 Anys

Dissabtes 12/19/26 OCTUBRE + 02 Novembre

Duració: 10 hores

Horari: 10.00h - 12.30h

Professor: David Aymerich

15-20 Pax

Duració: 4 setmanes

Els dos Tallers es centraran en obrir i fer més assequible la cultura cinematogràfica a la ciutat de Tarragona donat que no hi ha cap centre ni activitat en l’actualitat que ofereixi cap activitat relacionada amb aquesta professió i art des de casos pràctics i professionals.

A partir de 16 anys. Els tallers realitzats no tenen un grup d’edat establert, ja que en gran mesura són tallers de desenvolupament de coneixements teòrics i pràctics a títol individual.

Tanmateix, aquelles persones amb certs coneixements del sector o que ja coneixen el llenguatge cinematogràfic i del guió trobaran que potser tenen un nivell superior al que s’imparteix en els tallers proposats.

El professor serà David Aymerich i col·laboradors (pendents de confirmació).

En David Aymerich impartirà els tallers de Guió i Direcció de Cinema al llarg de les 10 setmanes que dura la totalitat de l’activitat i, de forma recurrent, comptarà amb el suport i la participació setmanal de diferents professionals territorials del sector per dotar de nous punts de vista i experiències laborals els coneixements impartits.

Els tallers són eminentment pràctics i, en gran mesura, tot i treballar de forma individual cada projecte, sempre hi ha un treball de recerca i exposició d’idees que és constant i es realitza de forma molt dinàmica en grup.

– 12 d’octubre: L’estil i el guió. La idea, l’story-line i la sinopsis.

– 19 d’octubre: Introducció, nus i desenllaç. Els personatges, els conflictes i les trames.

– 26 d’octubre: Les escenes i les seqüències. La redacció del guió.

– 2 de novembre: La redacció del guió, les seves variants i aplicacions.

Quantitat