POLÍTICA DE PRIVADESA

Textos legals | Versió: 1 | Data: 01-06-2019

Aquesta Política de Privadesa és part integrant de les Condicions Generals. L'accés i la navegació en el web, o l'ús dels serveis d'aquest, impliquen l'acceptació de les Condicions Generals (i per tant de la Política de Privadesa i Política de Cookies). Si us plau, llegeix-les atentament.

1 - Responsable del tractament

De conformitat amb allò que estableix el Reglament General (UE) 2016/679 de Protecció de dades i la Llei Orgánica 3/2018 de Protecció de dades personals i garantíes dels drets digitals, t'informem que les dades que voluntàriament ens facilites a través d'aquesta pàgina web, ja siguin mitjançant la navegació pel portal al omplir qualsevol formulari, sigui el de registre d'usuari, el de sol·licitud d'informació o altres, seran incorporats a un fitxer de dades de caràcter personal. Així mateix, t'informem que en qualsevol moment podràs revocar el consentiment donat per comunicacions promocionals de forma senzilla i gratuïta.

El responsable d'aquest fitxer és Combinats SCoopC, amb domicili social a C/ Fortuny, 23, P1 D1, 43001 Tarragona. Si, per qualsevol motiu, desitges posar-te en contacte amb nosaltres, ho pots fer enviant un email a: hola@taquilla.coop

2 - Recopilació de dades personals

Les visites i la navegació pel lloc web no suposen que estiguis obligat a facilitar cap informació sobre tu mateix. Cada visita a la web es registrarà i es guardarà la teva adreça IP, versió del navegador, sistema operatiu, ítems consultats a la pàgina, etc. Aquesta informació quedarà emmagatzemada en la nostra base de dades i la utilitzarem, entre altres coses, amb finalitats estadístiques per la millora del lloc i ajustar la nostra estratègia comercial (veure el capítol "Finalitats" d'aquest document i la nostra "Política de Cookies" del menú "Informació legal").

En el cas que durant la navegació ens facilitessis alguna dada personal, aquesta dada serà associada a la informació anterior (IP, navegador, sistema operatiu), amb l'objectiu de crear segments o grups de clients, la qual cosa ens ajudarà a oferir-te millors ofertes i millorar la teva navegació en el lloc (veure el capítol de "Finalitats" més a baix).

En tot moment coneixeràs quines dades de les sol·licitades són obligatòries i quines dades voluntàries per a la correcta prestació del servei. Les dades que, sent obligatòries no s'emplenin o s'emplenin de manera incompleta, o falsa, impediran la correcta execució del servei.

En tot cas no oblidis que en qualsevol moment podràs canviar d'opinió: qualsevol consentiment que ens hagis atorgat respecte a l'ús de les teves dades de caràcter personal podrà ser revocat a qualsevol moment, sense efectes retroactius.

3 - Finalitats

En utilitzar el lloc manifestes ser major d'edat i que les dades que ens facilites són correctes, i permets que les teves dades personals siguin tractats de forma automatitzada o manual.

Les dades es recullen amb les següents finalitats:

  • Gestionar l'alta a l'àrea de registre d'usuari i el seu accés a Taquilla.coop i altres llocs sota els mateixos dominis.
  • Gestionar i procedir a l'enviament d'emails mitjançant el nostre butlletí de notícies (Newsletter), en cas d'haber-te subscrit.
  • Gestionar les consultes que ens enviïs a través dels mitjans de contacte posats a la teva disposició.
  • Complir les nostres obligacions legals.
  • Re-dissenyar i/o modificar la navegació i/o funcionalitat del lloc web.
  • Realitzar anàlisis estadístiques.
  • Crear segments o grups de clients, de manera que cada segment o grup pugui rebre la informació comercial més rellevant, i ajustar la navegació/funcionalitat del lloc en funció del segment o grup.
  • Definir i ajustar la nostra estratègia comercial.
  • Gestionar inscripcions a esdeveniments, concursos, ofertes i altres tipus d'activitats organitzades per la cooperativa o que formen part dels serveis oferts a altres entitats.

A més de les finalitats anteriors, en els formularis de recollida de dades se t'informarà si existissin finalitats addicionals, quan escaigui.

4 - Dret d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició

Sempre podràs exercir els teus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició dirigint-te per escrit i acompanyant còpia del teu DNI al domicili social de Combinats SCoopC, indicat anteriorment, o al correu electrònic: hola@taquilla.coop

En cas que t'enviem algun email, tots ells et permetran donar-te de baixa en aquesta forma de comunicació de forma gratuïta i senzilla.

5 - Seguretat de les dades

Adoptem en el sistema d'informació les mesures tècniques i organitzatives adequades, a fi de garantir la seguretat i confidencialitat de les dades emmagatzemades, evitant així, la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat; tenint en compte l'estat de la tècnica, els costos d'aplicació, i la naturalesa, l'abast, el context i les finalitats del tractament, així com riscos de probabilitat i gravetat variables associades a cadascun dels tractaments.

Desafortunadament Internet no és un entorn completament segur. Per tant, no podem garantir-te completament la seguretat de qualsevol informació que ens enviïs a través d'aquest mitjà tot i que xifrem i supervisem constantment l'activitat dels servidors. No ens fem responsables de les pèrdues o danys que se't puguin ocasionar com a conseqüència de la pèrdua de confidencialitat d'aquesta informació.

6 - Canvis en la Política de Privadesa

De tant en tant podrem modificar o adaptar aquesta Política de Privadesa als canvis de normativa. En aquesta pàgina trobaràs les condicions vigents a cada moment. Et recomanem que la visitis cada vegada que naveguis pel lloc amb la finalitat d'estar sempre informat amb caràcter previ a qualsevol dada que puguis facilitar-nos.