TAQUILLA.COOP és una plataforma de gestió de venda d'entrades pensada com a xarxa de persones i entitats interrelacionades en comunitats segons interessos i voluntats.

Partim de set aspectes claus que marquen el model que impulsem. Volem ser una xarxa responsable i sense ànim de lucre de persones interessades en la cultura.

Combinats SCoopC és una cooperativa de treball sense ànim de lucre que promou diferents projectes especialment en l'àmbit social i cultural, des de l'economia social i amb la voluntat de crear models de gestió i participació sostenibles i integradors.

Taquilla.coop és una idea de Combinats SCoopC.